Skip to main content
Protestantse gemeente 'De Stroom'

Protestantse gemeente 'De Stroom'

Moordrecht - Gouderak

Protestantse gemeente 'De Stroom'

Protestantse gemeente 'De Stroom'

Moordrecht-Gouderak

Protestantse gemeente 'De Stroom'

Protestantse gemeente 'De Stroom'

Moordrecht - Gouderak

Protestantse gemeente 'De Stroom'

Protestantse gemeente 'De Stroom'

Moordrecht-Gouderak

Protestantse gemeente 'De Stroom'

Protestantse gemeente 'De Stroom'

Moordrecht-Gouderak

Protestatse gemeente 'De Stroom'

Protestatse gemeente 'De Stroom'

Moordrecht-Gouderak

Protestantse gemeente 'De Stroom'

Protestantse gemeente 'De Stroom'

Moordrecht  - Gouderak

Home  › ... De Stroom › Vacature

Gezocht: Predikant ( 1FTE)

Vacature


In Protestantse gemeente “De Stroom” te Moordrecht-Gouderak gaat vanaf eind mei 2024 onze huidige predikant met emeritaat. Daarom is onze gemeente op zoek naar een inspirerende en enthousiaste

Predikant  (1 FTE)

Bij voorkeur met ervaring in één of meerdere gemeenten.
Onze ruim 750 gemeenteleden (doop- en belijdende leden) zoeken een predikant die gemakkelijk omgaat met mensen. De predikant is inspirerend, spreekt en handelt vanuit een doorleefd geloof. De predikant haalt het beste uit mensen naar boven en geeft hen daarin de ruimte. Kortom, een teamspeler die plezier beleeft aan samenwerken.

Samen met de vele vrijwilligers in onze kerk werkt de predikant aan:

De Eredienst

 • Voorgaan in erediensten met een aansprekende manier van bijbeluitleg.
 • Het stimuleren van de gemeente tot verbreding, verdieping en beleving van het
  geloofsleven, tot eer van God. Daarbij de christelijke traditie en de actualiteit met elkaar verbindend.
 • De huidige liturgische vormgeving van de eredienst wordt doorontwikkeld, met aandacht voor de breedte van onze gemeente.

Gemeenteontwikkeling

 • Het maken van beleid voor gemeenteontwikkeling, samen met de kerkenraad.
 • Het initiëren van activiteiten die de opbouw van de gemeente bevorderen en gemeenteleden binden.
 • Met het oog op de continuïteit van de gemeente, affiniteit heeft met de leefwereld van de jongeren en midden-generatie en hun geloofsbeleving.


Overige inzet

 • Samen met de kerkenraad en overige kerkelijke vrijwilligers geeft de predikant vorm en inhoud aan het pastorale, diaconale en missionaire werk in de gemeente, en neemt daar actief en bezielend aan deel. Er is ruimte voor nieuwe vormen om een brede doelgroep te bereiken.
 • De predikant is betrokken bij het jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente en is beschikbaar voor ondersteuning van de begeleiders.

De predikant herkent zich in bovenstaand profiel en in de visie en missie van onze gemeente.


Onze Visie
Als Protestantse gemeente te Moordrecht / Gouderak willen wij een open gemeenschap zijn die haar heil zoekt in Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer. In Hem weten wij ons ook geborgen bij de God van Israël. Daarom willen wij Jezus navolgen op zijn weg van gehoorzaamheid.

Wij willen ons, geïnspireerd door Gods Geest, in leven en geloven laten leiden door het Woord. Daarin horen we de stem van God en ontmoeten we Hem, die tot ons spreekt.

Hier willen wij voor staan (pro-testant), in onze tijd en onze cultuur.

Onze Missie
Wij vormen een gemeenschap, door Gods Geest samengebracht, in alle veelkleurigheid.

Samen willen wij vieren, leren en delen:

 • vieren met name in erediensten, op zondag en in tijden van vreugde en tijden van verdriet;
 • ons leren in geloof tijdens de vieringen, de catechese, kringen, in gesprekken en in het leven zelf;
 • wij delen ons geloof, geestelijk en materieel, in pastoraat, diaconaat en missionaire activiteiten ver weg en dichtbij.

Herkent u zich in dit profiel, dan maken we graag kennis!

Wilt u daarvoor dan vóór 14 mei 2024 telefonisch contact opnemen met Paul Rijlaardam (06-19144493) of een mail sturen naar beroepingswerkpgdestroom@kpnmail.nl.

Aanvullende gegevens zijn opgenomen in het profiel van onze gemeente.
De profielschets van Gemeente de Stroom kunt u hier bekijken

Daarnaast staat meer informatie over P.G. De Stroom op www.pgdestroom.nl.