Skip to main content
Protestantse gemeente 'De Stroom'

Protestantse gemeente 'De Stroom'

Moordrecht - Gouderak

Protestantse gemeente 'De Stroom'

Protestantse gemeente 'De Stroom'

Moordrecht-Gouderak

Protestantse gemeente 'De Stroom'

Protestantse gemeente 'De Stroom'

Moordrecht - Gouderak

Protestantse gemeente 'De Stroom'

Protestantse gemeente 'De Stroom'

Moordrecht-Gouderak

Protestantse gemeente 'De Stroom'

Protestantse gemeente 'De Stroom'

Moordrecht-Gouderak

Protestatse gemeente 'De Stroom'

Protestatse gemeente 'De Stroom'

Moordrecht-Gouderak

Protestantse gemeente 'De Stroom'

Protestantse gemeente 'De Stroom'

Moordrecht  - Gouderak

Privacyverklaring

Dorpskerk

De laatste tijd is er veel te doen over privacy. In Nederland was dat al best goed geregeld. Maar nu worden de regels aangescherpt. Ook voor kerken, wij moeten er ook aan voldoen. Via de PKN hebben we een uitzonderingspositie geclaimd en ook gekregen.
Eén ding is duidelijk, iedereen moet kunnen zien wat de gemeente De Stroom met hun gegevens doet. Dit is vastgelegd in de “privacyverklaring”. Hierin wordt uitgelegd wat, waarom en hoe wij dingen doen. 
Er is voor onze gemeente een privacyverklaring vastgesteld door de kerkenraad. Boven aan deze tekst vind u een PDF koppeling om de verklaring te lezen. Op de leestafel in de kerk wordt ook een exemplaar neergelegd. Indien U één en ander op papier wilt hebben kunt U een exemplaar opvragen bij de secretaris van de Kerkrentmeesters, Ida van Vianen, of ondergetekende.

Joop Bos
Voorzitter Kerkrentmeesters

Download: privacyverklaring